KISAH SEORANG AYAH BERTAUBAT DENGAN SEBAB ANAKNYA YANG MASIH BERUSIA 7 TAHUN

KISAH SEORANG AYAH BERTAUBAT DENGAN SEBAB ANAKNYA YANG MASIH BERUSIA 7 TAHUN

Ditulis oleh : Ustadz Fariq Gasim Anuz

Satu lagi, kisah nyata di zaman ini. Seorang penduduk Madinah berusia 37 tahun, telah menikah, dan mempunyai beberapa orang anak. Ia termasuk orang yang suka lalai, dan sering berbuat dosa besar, jarang menjalankan shalat, kecuali sewaktu-waktu saja, atau karena tidak enak dilihat orang lain.

Penyebabnya, tidak lain karena ia bergaul akrab dengan orang-orang jahat dan para dukun. Tanpa ia sadari, syetan setia menemaninya dalam banyak kesempatan.

Ia bercerita mengisahkan tentang riwayat hidupnya:

“Saya memiliki anak laki-laki berusia 7 tahun, bernama Marwan. Ia bisu dan tuli. Ia dididik ibunya, perempuan shalihah dan kuat imannya.

Suatu hari setelah adzan maghrib saya berada di rumah bersama anak saya, Marwan. Saat saya sedang merencanakan di mana berkumpul bersama teman-teman nanti malam, tiba-tiba, saya dikejutkan oleh anak saya. Marwan mengajak saya bicara dengan bahasa isyarat yang artinya, ”Mengapa engkau tidak shalat wahai Abi?” Continue reading

Kumpulan Ebook : Bacaan Anak Muslim

Kumpulan Ebook ” Bacaan Anak Muslim

Ayo Shalat Bersamaku

E-Book anak berikut ini adalah pelajaran tentang tata cara shalat yang disertai dengan doa-doa di dalam shalat. Selain itu juga dilengkapi dengan penjelasan ringkas tentang waktu-waktu shalat dan jumlah raka’at pada masing-masing waktu shalat..

Semoga bermanfaat..!

Silahkan kunjungi link berikut untuk:

Bacaan Anak Muslim :Jurnal Muslim Kecil

Bacaan Anak Muslim

Alhamdulillah,Berikut adalah kumpulan Bacaan Anak Muslim yang terkumpul dalam Jurnal Anak Muslim diambil dari situs yang penuh faedah ( http://www.raudhatulmuhibbin.org) dan Insya Allah sangat bermanfa’at buat bacaan anak-anak kita dengan bahasa yang mudah dan dimengerti  sebagai sarana untuk mempelajari  Agamanya . Jurnal ini dimaksudkan sebagai bahan bacaan bagi anak dengan tema yang dibuat bervariasi agar tidak menimbulkan kejenuhan bagi mereka saat membacanya, dan tentu saja tetap mengedepankan nuansa pendidikan. Continue reading

EBook : Darah Kebiasaan Wanita

EBook : Darah Kebiasaan Wanita

Banyak wanita yang bingung dengan masa haidnya, ada yang bilang haidnya terputus-putus, sampai dia harus keramas beberapa kali. Ada yang mengalami perubahan siklus, kadang maju kadang mundur. Bahkan banyak juga wanita yang masih bingung membedakan antara darah haid dan istihadhah.

Untuk mengetahui lebih jauh silakan Download Ebook berikut :

Darah Kebiasaan Wanita…( Download)

Sumber : Maktabah Abu Salma al Atsary

 

EBook : UTSMAN BIN AFFAN KHALIFAH YANG TERZHALIMI!

Utsman bin Affan Radhiyallahu anhu Khalifah yang Terzhalimi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesungguhnya diantara prinsip Ahlussunnah wal jama’ah adalah selamatnya hati dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wa Sallam, sebagaimana yang telah Allah sifati mereka dalam firman-Nya :

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: “Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi
Maha Penyayang”.” [QS. Al-Hasyr : 10] Continue reading

Kesedihan Kaisar Romawi Atas Wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Kesedihan Kaisar Romawi Atas Wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz

roma

Muhammad bin Ma’bad menceritakan: “Umar bin Abdul Aziz mengirimkan beberapa tawanan Romawi untuk ditukar dengan beberapa tawanan muslimin. Muhammad bin Ma’bad kembali berkata, “Dan disaat aku masuk untuk menemui kaisar Romawi, kemudian masuk pula para pembesar Romawi lainnya, maka akupun segera keluar.”

Muhammad bin Ma’bad melanjutkan ceritanya, “Suatu hari, saat aku keluar, ternyata kaisar sedang duduk di atas tanah dengan perasaan berduka dan sedih. Maka akupun bertanya kepadanya, “Apa yang terjadi?” Continue reading

Download EBook : Shahih Sirah Nabi, Shahih Sunan Abu Daud, Shahih Riyadhus Shalihin

1) Shahih Sirah Nabiwiyah

2) Shahih Sunan Abu Daud

Download Audio : Hakikat Kehidupan Dunia

HAKIKAT KEHIDUPAN DUNIA

Ketahuilah wahai saudaraku , sungguh Allah subhanahu wata’ala telah menciptakan kita bukan tanpa adanya tujuan. Bukan pula memberikan kita kesempatan untuk bersenang-senang saja, tetapi untuk meraih sebuah tujuan mulia. Allah subhanahu wata’ala berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (Adz Dzariyat: 56)

Beribadah kepada Allah subhanahu wata’ala dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Itulah tugas utama yang harus dijalankan oleh setiap hamba Allah.

Lebih lengkap silakan simak Kajian Audio berikut yang Insya Allah penuh dengan faedah dan manfa’at bersama Ustadz Abu Zubair al Hawaary.

Tema Kajian : Hakikat Kehidupan Dunia

Pemateri : Ustadz Abu Zubair Al Hawaary

Kualitas Suara : A

Hakikat Kehidupan Dunia Download

Sumber : http://www.kajianonlinemedan.com/

EBook : Meluruskan sejarah, Tragedi Terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu

EBook : Meluruskan sejarah, Tragedi Terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu

judul Asli : Muqadimah Tanzihul Khalil Muawiyah bin Sufyan
Judul Terjemah : Meluruskan sejarah, Tragedi Terbunuhnya Utsman bin Affan
Penulis : Al-Qadhi Abu Ya’la

Tahqiq : Syaikh Abdul Hamid bin Ali Al-Faqihi
Kategori : 1.2 MB pdf. Continue reading

Download Ebook : WASIAT-WASIAT ULAMA TERDAHULU

WASIAT-WASIAT ULAMA TERDAHULU

Penulis : Syaikh Salim led Al-Hilali

Judul Asli: Min Washayash Salafy

Penerbit: Dar Ibnu Jauzl, Cet. 2 1312 H/1991 M

Penerjemah: Fadhli Badrl Lc

Pustaka Azzam cet 1. 1420 H/ 1999 M

Para shahabat merupakan generasi yang paling benar dan baik baik dalam menjalankan Islam. Dibawah bimbingan rasulullah shalallahu’alaihi wassalam mereka menjalankan Islam dan berjuang menegakkan Islam dengan perjuangan yang kemudian dipuji oleh Allah Subhanahuwata’ala.
Allah berfirman “Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka (dalam melaksanakan) kebaikan, Allah ridha kepada mereka; dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.” (Q.S. At-Taubah:100). Continue reading

Wahai Saudaraku Tabahlah Dalam Menghadapi Musibah Yang Menimpamu!

Wahai Saudaraku Tabahlah Dalam Menghadapi Musibah yang Menimpamu!

Allah telah menetapkan takdir dan ajal seluruh makhluk-Nya, mengatur dan menentukan segala amal perbuatan serta tindak-tanduk mereka. Lalu Allah membagi-bagikan rezeki dan harta duniawi kepada mereka.

Allah menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian, siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Allah juga menjadikan iman terhadap qadha dan takdir-Nya sebagai salah satu rukun iman. Setiap sesuatu yang bergerak atau berdiam di langit dan di bumi, pasti menuruti kehendak dan keinginan Allah. Continue reading

Dosa Anak Manusia

Dosa Anak Manusia

Penulis : Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah

Musibah kebanyakan memang terjadi secara tiba-tiba. Namun sesungguhnya datangnya diawali dengan banyak sebab. Salah satunya adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Malangnya, ketika musibah telah berlalu, banyak di antara kita yang masih saja bergelimang dengan dosa bahkan jauh lebih buruk keadaannya dibanding sebelumnya.

Apa Sebab Umat Terdahulu Mendapat Siksa?
Tahukah anda apa yang menyebabkan bapak moyang manusia Adam ‘alaihissalam berikut istrinya Hawa, dikeluarkan dari surga, diturunkan dari tempat nan penuh kelezatan, kenikmatan, keindahan, dan kebahagiaan menuju ke negeri yang penuh kesedihan, kepedihan, dan susah payah? Continue reading

%d bloggers like this: