Kita Tidak Mungkin “Bersatu dengan Allah”!

Kita Tidak Mungkin “Bersatu dengan Allah”!

Membedah Kekeliruan Kaum Sufi dalam Memahami Hadits Wali

disusun oleh : Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi

desert-sand

A. Pengantar

Sesungguhnya membela kemurnian agama dan membantah para ahli bid’ah dengan argumen dan hujjah merupakan kewajiban yang amat mulia dan landasan utama dalam agama. Oleh karenanya, para ulama salafush shalih lebih mengutamakannya daripada ibadah sunnah, bahkan mereka menilai bahwa hal tersebut merupakan jihad dan ketaatan yang sangat utama. Imam Ahmad pernah ditanya: Continue reading

Radio Sunnah Indonesia

Radio Rodja

http://rodja.sytes.net:80/;stream.nsv%20 http://live.radiorodja756.com:8000/;stream.nsv%20

Radio hang

http://radiohang.sytes.net:80/;stream.nsv%20 http://www.hang106.or.id:1106/;stream.nsv%20

Radio Assunnah

http://live.radioassunnah.com:8020/;stream.nsv%20

Radio Muslim

http://live.radiomuslim.com:80/;stream.nsv%20

Radio Arroyyan

http://live.radioarroyyan.com/;stream.nsv%20

PENGANTAR KEHIDUPAN DUNIA

beautiful-waterfallsPENGANTAR KEHIDUPAN DUNIA

Oleh: Abdul Malik bin Muhammad al-Qasim

Allah Subhanahu wa Ta’ala menyifati dunia dengan firman-Nya:

“… Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.” [Al-Mukmin: 39]

Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan peringatan kepada manusia akan fitnah (cobaan) berupa harta dan anak-anak dengan firman-Nya:

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” [Al-Anfaal: 28] Continue reading

%d bloggers like this: