“Saudariku Apa yang Menghalangimu untuk Berhijab”

“Saudariku Apa yang Menghalangimu untuk Berhijab”
Oleh : Syaikh Abdul Hamid Al Bilaly

MUQADDIMAH

“Dan demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwannnya. ” (Asy Syams: 7-8 )

Manusia diciptakan oleh Allah dengan sarana untuk meniti jalan kebaikan atau jalan kejahatan. Allah memerintahkan agar kita saling berwasiat untuk mentaati kebenaran, saling memberi nasihat di antara kita dan menjadikannya di antara sifat-sifat orang yang terhindar dari kerugian.

Sebagaimana disebutkan dalam surat Al ‘Ashr, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kewajiban kita terhadap sesama adalah saling menasihati.

Beliau bersabda:
“Orang mukmin adalah cermin bagi orang mukmin lainnya ” (Diriwayatkan oleh Thabrani dalam “Al Autsah” dan dishahihkan oleh Al Albani dalam Shah Jami’ush Shaghir, hadits no. 6531) Continue reading

Mutiara Hikmah

mutiara-hikmah

Daurah Islam Ilmiyyah 4 Asatidzah Di Batam

Bismillahirrahmanir rahim

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

 

Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta’ala, kita memuji, meminta

pertolongan dan memohon pengampunan kepada-Nya, dan kita berlindung

kepada

Allah dari keburukan diri dan kejahatan amal perbuatan kita. Barang

siapa

yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan

barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan

petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak

untuk disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah

hamba serta rasul-Nya

pamflet__daurah_hang_fm-copy1

 

Dalam rangka memperdalam ilmu Islam yang berlandaskan pada AlQuran dan

Sunnah, dan mempererat tali silatirrahmi antar kaum Muslimin di

Indonesia,

Singapura dan Malaysia, Yayasan Islam alkahfi bekerja sama dengan Radio

Hang fm akan mengadakan Daurah Islam Ilmiyyah & Silaturrahmi Kaum

Muslimin

3 Negara ( Indonesia, Singapura dan Malaysia ) selama 6 hari.

 

TEMA DAURAH

Adapun tema Daurah Islam Ilmiyyah dan Silaturrahmi kaum Muslimin 3

negara

ini adalah :” HIKMAH DIBALIK MUSIBAH”

 

WAKTU PELAKSANAAN

Daurah Islam lmiyyah dan Silaturrahmi kaum Muslimin 3 negara ini Insya

Allah akan diadakan pada tanggal 24 Desember 2008 sampai dengan 29

Desember 2008.

 

TEMPAT PELAKSANAAN

Daurah Islam lmiyyah dan Silaturrahmi kaum Muslimin 3 negara ini Insya

Allah akan diadakan di Auditorium Hang 106 fm, Jalan engk putri,

Carnavall

Mall lantai dasar.

 

PEMATERI

Asatidzah yang akan mengisi Daurah Islam lmiyyah dan Silaturrahmi kaum

Muslimin 3 negara ini Insya Allah sebagai berikut :

Ust. Zainal Abidin.Lc dari Bekasi ( Indonesia )

Ust. Arifin Ridin.Lc dari Yogyakarta ( Indonesia )

Ust. Rasul bin Dahri.Ma ( Singapura )

Ust. Ali Nur.Lc dari Medan ( Indonesia )

 

JADWAL & MATERI DAURAH

 

Rabu, 24 Desember 2008

 

Pukul 20.00 – 22.00 Wib

bersama Ust. Zainal Abidin.Lc “Tafsir cinta ayat-ayat cinta”

 

Kamis, 25 Desember 2008

 

Pukul 09.00 – 12.00 Wib

bersama Ust. Zainal Abidin.Lc “Mencari kunci rezeki yang hilang”

 

Pukul 20.00 – 22.00 Wib

bersama Ust. Zainal Abidin.Lc “Misteri dibalik karomah wali dan ilmu

kesaktian”

 

Jumat, 26 Desember 2008

 

Pukul 06.00 – 07.30 Wib

bersama Ust. Zainal Abidin.Lc “Moslem first channell”

 

Pukul 20.00 – 22.00 Wib

bersama Ust. Arifin Ridin.Lc “Dakwah Salaf dakwah lemah lembut”

 

Sabtu, 27 Desember 2008

 

Pukul 09.00 – 12.00 Wib

bersama Ust. Arifin Ridin.Lc Kajian Ummahat” Wahai Ummahat,Masuklah ke

Surga dari pintu mana yang engkau mau”

 

Pukul 20.00 – 22.00 Wib

bersama Ust. Arifin Ridin.Lc “Suami pemimpin keluarga”

 

Ahad, 28 Desember 2008

 

Pukul 09.00 – 12.00 Wib

bersama Ust. Arifin Ridin.Lc & Ust. Rasul bin Dahri.MA “Surga itu Mahal”

 

Pukul 20.00 – 22.00 Wib

bersama Ust. Ali Nur “Ahkamut Tasyabbuh bagian 1”

 

Senin, 29 Desember 2008

 

Pukul 09.00 – 12.00 Wib

bersama Ust. Ali Nur “Ahkamut Tasyabbuh bagian 2”

 

Pukul 20.00 – 22.00 Wib

bersama Ust. Ali Nur “Ahkamut Tasyabbuh bagian 3”

 

Batam, 12 Desember 2008

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

 

Panitia,

Yayasan Islam Alkahfi Batam & Radio Hang 106 fm

 

Sumber :  info@alkahfi. or.id

Ilmu Laduni

Ilmu Laduni

Ilmu laduni sudah begitu lekat dengan komunitas sufi, bahkan menjadi keyakinan puncak mereka. Karena hanya merekalah yang mengklaim demikian. DR. Yunasril AB, dosen UIN Jakarta ketika ditanya: “Jika demikian, apakah ilmu laduni ini hanya otoritas kaum sufi/wali?

Jawabnya:

“Kalau kita baca uraian-uraian dari kaum sufi ada kesan seperti itu”, kemudian menukil pendapat lbnu Arabi yang mengatakan bahwa yang mampu menerima ilmu laduni hanyalah orang yang hatinya sudah sangat suci. Mereka itu adalah para nabi, para wali dan para sufi. (Majalah Sufi edisi 25 September 2003).

Bahkan bisa dipastikan bahwa ilmu ini hanya monopoli mereka atau persisnya bualan mereka. Ada beberapa alasan yang mereka ajukan untuk memunculkan dan membela adanya ilmu ini, yaitu;

1. Surat aI-Kahfi ayat 65;

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

Dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami. (QS. Al-Kahfi: 65). Continue reading

Dasar-dasar Memahami Tauhid

Dasar-dasar Memahami Tauhid


Oleh : Syaikh Muhammad At-Tamimi Rahimahullah

 

Pendahuluan

 

Ketahuilah, bahwa sesunguhnya kelurusan ajaran Nabi Ibrahim ‘alaihis salam adalahberibadah kepada Allah secara ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada-Nya.

 

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman [artinya]:

 

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. (Adz-Dzariyaat 51:56)

 

Dan bila Anda telah tahu bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepada-Nya, maka ketahuilah bahwa ibadah tidak disebut ibadah kecuali bila disertai dengan tauhid. Sebagaimana shalat, tidaklah disebut shalat bila tidak disertai dengan bersuci.

Bila ibadah dicampuri syirik, maka rusaklah ibadah itu, sebagaimana rusaknya shalat bila

disertai adanya hadatz (tidak suci). Allah berfirman [artinya]: Continue reading

TIGA LANDASAN UTAMA (4)

الأصول الثلاثة

TIGA LANDASAN UTAMA (4)

Oleh :

Syaikh Muhammad At-Tamimi

MENGENAL NABI MUHAMMAD

shollallohu ‘alihi wa sallam

Beliau adalah Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Mutthalib, bin Hasyim. Hasyim adalah termasuk suku Quraisy, suku Quraisy termasuk bangsa Arab, sedang bangsa Arab termasuk keturunan Nabi Ismail, putera Nabi Ibrahim Al-Khalil. Semoga Allah melimpahkan kepadanya dan kepada Nabi kita sebaik-baik shalawat dan salam. Continue reading

TIGA LANDASAN UTAMA (3)

الأصول الثلاثة

TIGA LANDASAN UTAMA (3)

Oleh :

    Syaikh Muhammad At Tamimi

MENGENAL ISLAM

Islam, ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepada-Nya dengan penuh kepatuhan pada segala perintah-Nya serta menyelamatkan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Continue reading

%d bloggers like this: