TIGA LANDASAN UTAMA (3)

الأصول الثلاثة

TIGA LANDASAN UTAMA (3)

Oleh :

    Syaikh Muhammad At Tamimi

MENGENAL ISLAM

Islam, ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepada-Nya dengan penuh kepatuhan pada segala perintah-Nya serta menyelamatkan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Continue reading

TIGA LANDASAN UTAMA (2)

 TIGA LANDASAN UTAMA    (2 )

Oleh :

Syaikh Muhammad At-Tamimi

MENGENAL ALLAH

Azza wa Jalla

Apabila anda ditanya : siapakah Tuhanmu?, Maka katakanlah: Tuhanku adalah Allah yang telah memelihara diriku dan memelihara semesta alam ini dengan segala ni’mat yang dikaruniakan-Nya.Dan Dialah sesembahanku, tiada bagiku sesembahan yang haq selain Dia.

Allah Ta’ala berfirman :

]الحمد لله رب العالمين[.

“Segala puji hanya milik Allah Pemelihara semesta alam.” (QS. Al-fatihah : 1).

Semua yang ada selain Allah disebut alam, dan aku adalah bagian dari semesta alam ini.

Selanjutnya, jika anda ditanya : melalui apa anda mengenal Tuhan? Maka hendaklah anda jawab : melalui tanda-tanda kekuasaan-Nya dan melalui ciptaan-Nya. Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah : malam, siang, matahari dan bulan. Sedang diantara ciptaan-Nya ialah : tujuh langit dan tujuh bumi beserta segala makhluk yang ada di langit dan di bumi serta yang ada di antara keduanya. Continue reading

TIGA LANDASAN UTAMA (1)

الأصول الثلاثة

 

TIGA LANDASAN UTAMA (1)

Oleh :

Syaikh Muhammad At-Tamimi

بسم الله الرحمن الرحيم

PENDAHULUAN

 

Saudaraku,

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada anda.

Ketahuilah, bahwa wajib bagi kita untuk mendalami empat masalah, yaitu :

1. Ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya.

2. Amal, yaitu menerapkan ilmu ini.

3. Sabar, yaitu tabah dan tangguh dalam menghadapi segala rintangan dalam menuntut ilmu, mengamalkan dan berdakwah kepadanya. Continue reading

%d bloggers like this: