Dasar-dasar Memahami Tauhid

Dasar-dasar Memahami Tauhid


Oleh : Syaikh Muhammad At-Tamimi Rahimahullah

 

Pendahuluan

 

Ketahuilah, bahwa sesunguhnya kelurusan ajaran Nabi Ibrahim ‘alaihis salam adalahberibadah kepada Allah secara ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada-Nya.

 

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman [artinya]:

 

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. (Adz-Dzariyaat 51:56)

 

Dan bila Anda telah tahu bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepada-Nya, maka ketahuilah bahwa ibadah tidak disebut ibadah kecuali bila disertai dengan tauhid. Sebagaimana shalat, tidaklah disebut shalat bila tidak disertai dengan bersuci.

Bila ibadah dicampuri syirik, maka rusaklah ibadah itu, sebagaimana rusaknya shalat bila

disertai adanya hadatz (tidak suci). Allah berfirman [artinya]: Continue reading

TIGA LANDASAN UTAMA (4)

الأصول الثلاثة

TIGA LANDASAN UTAMA (4)

Oleh :

Syaikh Muhammad At-Tamimi

MENGENAL NABI MUHAMMAD

shollallohu ‘alihi wa sallam

Beliau adalah Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Mutthalib, bin Hasyim. Hasyim adalah termasuk suku Quraisy, suku Quraisy termasuk bangsa Arab, sedang bangsa Arab termasuk keturunan Nabi Ismail, putera Nabi Ibrahim Al-Khalil. Semoga Allah melimpahkan kepadanya dan kepada Nabi kita sebaik-baik shalawat dan salam. Continue reading

%d bloggers like this: