Download Audio: ” Sangsi Dunia Terhadap Penentang Sunnah ” (Ustadz Zainal Abidin, Lc)(Pondok Indah, 13 Juni 2010)

Download Audio: ” Sangsi Dunia Terhadap Penentang Sunnah ” (Ustadz Zainal Abidin, Lc)(Pondok Indah, 13 Juni 2010)

Setiap muslim wajib menaati Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam baik di masa beliau masih hidup atau sesudah beliau meninggal dunia. Sebab, menaati beliau secara mutlak termasuk bagian dari kesempurnaan cinta seorang hamba kepada Allah, sebagaimana firman-Nya:

” Katakanlah, Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu,Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. Ali Imran: 31)

Dan setiap muslim di larang menentang ajaran Allah dan Sunnah Rasul-Nya, karena yang demikian itu merupakan sumber kesesatan dan diancam dengan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa Ta’ala:

” (Ketentuan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, dan siapa menentang Allah dan Rasul-Nya sesungguhnya Allah amat keras siksaan-Nya.” (Qs. Al-Anfal: 13)

Bahkan Allah Subhanahu wa Ta’ala mengancam orang-orang yang menyelisihi ketetapan Sunnah Nabi Shallallahu’alaihi wa Sallam dengan fitnah dan siksa yang pedih.

“….Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.” (Qs. An-Nur: 63)

Imam Ibnu Katsir berkata: “Hendaklah orang-orang yang menyelisihi syariat Rasul baik secara lahir maupun batin, merasa takut di timpa fitnah dalam hatinya, baik berupa kufur, nifaq, atau bid’ah. Atau mereka tertimpa azab yang pedih di dunia baik di bunuh, dihad, dipenjara, atau semisalnya.

Berikut kami sampaikan rekaman kajian bedah buku yang di selenggarakan di Masjid Raya Pondok Indah. Yang diadakan pada tanggal 13 Juni 2010 dengan mengambil  tema “ Sangsi Dunia Terhadap Penentang Sunnah ” (Merujuk kepada kitab Buku Putih Dakwah Salafiah) Pembicara Al-Ustadz Abu Ahmad Zainal Abidin, Lc.

Download (14 Mb)

Sumber: al-Akh Abu Yazid (portal-abuyazid.blogspot.com)

Dicopy dari http://moslemsunnah.wordpress.com/

Download Audio: Inilah Dakwah Salaf (Al-Ustadz Zainal Abidin, Lc)(Tabligh Akbar Sukoharjo, 10 Mei 2010)

Download Audio: Inilah Dakwah Salaf (Al-Ustadz Zainal Abidin, Lc)(Tabligh Akbar Sukoharjo, 10 Mei 2010)

Alhamdulillah dakwah salaf telah banyak dikenal oleh kaum muslimin karena taufiq dan kehendak Alloh Ta’ala. Juga melalui para dai’ salafy yang ikhlas karena Alloh Ta’ala. Tetapi bagaimana kita menjelaskan makna dakwah yang mulia ini kepada masyarakat awam?

InsyaAlloh antum temukan dalam kajian bersama Al-Ustadz Zainal Abidin, Lc yang disampaikan pada kajian umum di Sukoharjo Solo 10 mei yang lalu. Silahkan download dibawah ini

Inilah Dakwah Salaf Ust Zainal Abidin Lc

Sumber: Radio Suara Quran 94,4 FM

Download Audio: ” Wahhabi Dalam Sorotan ” (Ustadz Abu Qatadah)

Download Audio: ” Wahhabi Dalam Sorotan ” (Ustadz Abu Qatadah)

Alhamdulillah, silakan download rekaman kajian umum bersama al
Ustadz Abu Qotadah
dengan tema ” Wahhabi Dalam Sorotan “. kajian ini
diselenggarakan di Masjid Pogung Raya, Yogyakarta (Sabtu, 15 Mei 2010).

Silahkan download:

Wahhabi Dalam Sorotan.mp3

Semoga bermanfaat.

Sumber: Kajian.net via Salafiyunpad

Download Kajian (Audio) : Kitab Madariku An Nadzhor Fii As Siyaasah (Pandangan Tajam Terhadap Politik)

Download Kajian (Audio) : Kitab Madariku An Nadzhor Fii As Siyaasah (Pandangan Tajam Terhadap Politik)

chair-lion-king-clant-krs215-m-212-50As Siyaasah atau politik makin ramai dibicarakan di kalangan ummat Islam belakangan ini. Keberadaannya mulai dibahas sebagai sebuah wacana memperjuangkan aspirasi ummat. Benarkah demikian? Kini, banyak orang telah beralih meninggalkan tata cara berpolitik yang Islami dan menggantinya dengan sistem Politik praktis ala demokrasi yang bukan dari Islam. Para politikus yang mengatasnamakan asas keislaman telah bahu membahu menggiring ummat Islam dari kemuliaan As Siyasah Asy Syar’iyyah ke dalam kubangan lumpur politik praktis di tengah-tenah pemahaman ummat akan agamanya yang kian hari kian jauh. Sungguh sebuah fenomena yang sangat mengkhawatirkan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, kini hadir ke hadapan Anda, sebuah kajian tentang permasalahan Politik, ditinjau dari sisi islam, berdasarkan dalil Al Qur’an, As Sunnah, dan perkataan para ulama terdahulu, dalam sebuah seri kajian kitab “Madarikun Nadzhor fii As Siyaasah (Pandangan Tajam Terhadap Politik)” karya Asy Syaikh Abdul Malik Ramadhani Al Jazairiy dari Madinah– Hafidzhahullaahu Ta’ala. Kajian kitab ini dibawakan secara lugas, tegas, dan ilmiyyah oleh Al Ustadz Muhammad bin Umar As sewed dari Cirebon –Hafidhzhullaahu Ta’ala.

Insya ALLAH dengan kajian-kajian dari kitab ini, akan semakin memperkaya khazanah ilmu kita mengenai tinjauan terhadap politik praktis ala demokrasi dari kacamata Islam, melengkapi seri-seri kajian sebelumnya, Bi’idznillaahi Ta’ala. Silakan mendownload kajian-kajian tersebut dengan mengklik link-link yang telah disediakan di bawah ini.

1. Madarikun Nadzhor Fii As Siyaasah (Pandangan Tajam Terhadap Politik) 1 — 8,27 MB
2. Madarikun Nadzhor Fii As Siyaasah (Pandangan Tajam Terhadap Politik) 2 — 8,22 MB
3. Madarikun Nadzhor Fii As Siyaasah (Pandangan Tajam Terhadap Politik) 3 — 7,98 MB
4. Madarikun Nadzhor Fii As Siyaasah (Pandangan Tajam Terhadap Politik) 4 — 8,08 MB
5. Madarikun Nadzhor Fii As Siyaasah (Pandangan Tajam Terhadap Politik) 5 — 7,91 MB
6. Madarikun Nadzhor Fii As Siyaasah (Pandangan Tajam Terhadap Politik) 6 — 7,86 MB
7. Madarikun Nadzhor Fii As Siyaasah (Pandangan Tajam Terhadap Politik) 7 — 7,85 MB
8. Madarikun Nadzhor Fii As Siyaasah (Pandangan Tajam Terhadap Politik) 8 — 7,70 MB
9. Madarikun Nadzhor Fii As Siyaasah (Pandangan Tajam Terhadap Politik) 9 — 4,49 MB

Barakallaahufiykum……….

Download eBook : Menyingkap Mitos Wahhabi (Terjemahan Dari Buku “The Wahhabi Myth” Yang Fenomenal)

Download eBook : Menyingkap Mitos Wahhabi (Terjemahan Dari Buku “The Wahhabi Myth” Yang Fenomenal)

Menyingkap Mitos Wahhabi

E-Book berikut, terjemahan dari The Wahhabi Myth yang fenomenal, oleh penulis disusun sebagai upaya untuk meluruskan kesalahpahaman yang telah menyebar begitu luas, mengenai penisbatan aksi-aksi teror kepada pemaham-an Salaf atau yang lebih khusus diberi istilah Salafi “Wahhabi”. Kesalahpahaman ini tidak saja dipahami dan disebarkan oleh media asing (baca: Barat), akan tetapi juga di kalangan kaum Muslimin sendiri.

Sepanjang pembahasan buku ini, penulis menggunakan istilah “Wahhabi” dengan tanda petik, bukan untuk membenarkan penggunaan istilah tersebut, karena tidak seorang pun dari kaum Muslimin, khususnya yang berpegang teguh kepada manhaj Salaf, pernah menisbatkan dirinya pada istilah tersebut. Penggunaan “Wahhabi” di sini justru untuk menunjukkan poin yang dimaksudkan penulis kepada para pembaca, bahwa apa yang sebenarnya dijuluki “Wahhabiyyah” atau orang-orang yang disebut “Wahhabi” itu tidak lain dari pemahaman yang berusaha meng-implementasikan prinsip dasar ajaran agama Islam, yakni tauhid, dan berusaha mengembalikan kemurniannya dari segala bentuk kesyirikan dan bid’ah dan khurafat di dalam agama. Melalui buku ini pula, pembaca diajak untuk mengetahui realitas di balik aksi-aksi teror serta organiasi yang berada di belakangnya.

sumber: http://www.raudhatulmuhibbin.org (jazakallahu khairan)

Kajian Audio : Meneladani Generasi Terbaik Umat Islam

Meneladani Generasi Terbaik Umat Islam

Allah Ta`ala berfirman dalam kitab-Nya:
Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan  baik, Allah ridha kepada mereka dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga,  di bawahnya banyak sungai mengalir; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. (QS. At-taubah : 100)

Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta`ala memberi pujian kepada para
sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Merekalah generasi terbaik yang dipilih oleh Allah sebagai pendamping nabi-Nya dalam mengemban risalah ilahi.

Pujian Allah tersebut, sudah cukup sebagai bukti keutamaan atau kelebihan
mereka. Merekalah generasi salaf yang disebut sebagai generasi Rabbani yang
selalu mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu `alaihiwa sallam.

Dengan menapak tilasi jejak merekalah, generasi akhir umat ini akan bisa
meraih kembali masa keemasannya.

Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang membuat generasi awalnya menjadi baik. Sungguh sebuah ucapan yang pantas ditulis dengan tinta emas. Jikalau umat ini mengambil generasi terbaik itu sebagai teladan dalam segala aspek kehidupan niscaya kebahagiaan akan menyongsong mereka.

Berikut adalah Audio Kajian yang sangat bermanfa’at bersama Ustadz Agus Timar Abu Zubair Lc yang menjelaskan tentang keutamaan meneladani Generasi terbaik umat Islam, semoga bermanfa’at ( Sangat penting untuk disimak )

Program Acara : Siaran Langsung Dauroh Kota Binjai
Tema Kajian : Meneladani Generasi Terbaik Umat Islam
Pemateri : Ustadz Abu Zubair al Hawary
Kualitas Suara : A

Materi Download

Tanya Jawab Download

Sumber : http://www.kajianonlinemedan.com/

%d bloggers like this: