Anggapan yang Keliru

ANGGAPAN YANG KELIRU

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan,

وَمَا يَظُنُّهُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يَكْفُرْ قَطُّ أَفْضَلُ مِمَّنْ كَانَ كَافِرًا فَأَسْلَمَ لَيْسَ بِصَوَابِ ؛ بَلْ الِاعْتِبَارُ بِالْعَاقِبَةِ وَأَيُّهُمَا كَانَ أَتْقَى لِلَّهِ فِي عَاقِبَتِهِ كَانَ أَفْضَلَ . فَإِنَّهُ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ بَعْدَ كُفْرِهِمْ هُمْ أَفْضَلُ مِمَّنْ وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَغَيْرِ أَوْلَادِهِمْ

Anggapan sebagian orang yang menyangka bahwa seorang yang terlahir dalam keadaan Islam kemudian wafat dalam keadaan muslim lebih baik dari seorang kafir yang kemudian berislam adalah tidak tepat. Bahkan yang menjadi tolok ukur dalam hal ini adalah akhir kesudahan dari orang tersebut. Siapa di antara mereka yang lebih bertakwa kepada Allah di penghujung hidupnya, maka dialah yang lebih utama daripada yang lain. Sudah mafhum, bahwa golongan Muhajirin dan Anshar adalah mereka yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya setelah memeluk kekafiran, meski demikian mereka lebih utama ketimbang anak-anak mereka atau orang lain yang terlahir dalam keadaan Islam. Continue reading

KESEDIHAN DUNIA

KESEDIHAN DUNIA

Oleh : Abdul Malik bin Muhammad al-Qasim

‘Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu menulis surat kepada ‘Abdullah bin ‘Abbas Radhiyallahu ‘anhu yang isinya, “Amma ba’du.

Sesungguhnya seseorang merasa rugi dengan sesuatu yang hilang darinya, padahal hal itu tidak akan bisa ia dapatkan dan merasa bahagia dengan mendapatkan sesuatu yang pasti ia dapatkan.

Maka berbahagialah dengan apa-apa yang aku ucapkan dari urusan akhirat dan menyesallah dari sesuatu yang hilang darimu akan urusan akhirat, janganlah terlalu bahagia dengan apa yang engkau dapatkan dari urusan dunia. Dan jadikanlah semua fikiranmu tertuju kepada sesuatu yang terjadi setelah kematian. ”

Aku melihat pencari dunia, walaupun umurnya panjang,dan mendapatkan kebahagiaan, juga kenikmatan darinya.

Bagaikan seorang tukang bangunan yang membangun,
setelah bangunan yang ia buat berdiri tegak, maka bangunan itu roboh. [1] Continue reading

POKOK-POKOK SEGALA KEBAIKAN DUNIA

POKOK-POKOK SEGALA KEBAIKAN DUNIA

Oleh: Abdul Malik bin Muhammad al-Qasim

Saudaraku tercinta…
Pokok-pokok segala kebaikan adalah engkau mengetahui bahwa apa saja yang dikehendaki oleh Allah, niscaya akan terwujud dan apa saja yang tidak dikehendaki oleh-Nya, niscaya tidak akan pernah terwujud, sehingga yakinlah pada saat ini bahwa segala kebaikan adalah karunia dari-Nya, maka kita dapat mensyukuri-Nya dan tunduk kepada-Nya dengan harapan semoga kebaikan tersebut tidak pernah terhenti darimu. Adapun kejelekan adalah siksaan dari-Nya, maka berdo’alah agar engkau terhalang darinya dan berdo’alah agar Allah tidak menyerahkanmu kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan dan juga meninggalkan kejelekan.[1] Continue reading

MALAM DAN SIANG HANYALAH SEBUAH PERJALANAN

MALAM DAN SIANG HANYALAH SEBUAH PERJALANAN

Oleh : Abdul Malik bin Muhammad al-Qasim

Saudaraku semuslim…
Malam dan siang hanyalah sebuah perjalanan yang selalu dilalui oleh setiap insan, dia melewatinya selangkah demi selangkah sehingga sampai pada akhir sebuah perjalanan. Jika Anda bisa mempersembahkan sebuah perbekalan pada setiap langkah tersebut, maka lakukanlah, karena tidak lama lagi perjalanan ini akan berakhir, bahkan dia berlari dengan lebih cepat dari yang engkau bayangkan. Maka bekalilah dirimu dalam perjalanan ini dan lakukanlah kewajibanmu, seakan-akan engkau sedang ada dalam perjalanan yang banyak mengandung bahaya para perampok. Continue reading

EBook : NASEHAT BERHARGA IMAM MALIK KEPADA KHALIFAH HARUN ar- RASYID

EBOOK : Nasehat Berharga Imam Malik Kepada Harun ar-Rasyid.

Nasehat Berharga Imam Malik Kepada Harun ar-Rasyid.
Penulis : Al-Malik bin Anas Rahimahullahu.
Penterjemah : Wafi Marzuqi. Lc.

 

 

 

 

Kutipan ”

Wahai Amirul Mukminin! Ketika saya menulis nasihat ini buat anda, saya tidak menjamin bahwa dengan mempraktekkannya Anda langsung mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta’ala. Saya juga tidak mengatakan  bahwa tulisan saya ini menampung segala bentuk nasehat yang ada , Itu saya katakan sebagai bentuk puji syukur kepada Ilahi Rabbi, karena  Dia-lah Yang Maha Sempurna, hanya Dia-lah yang bisa Memberi petunjuk kepada setiap Makhluk-Nya , adapun saya hanya sekedar menyampaikan, sehingga hanya Dia pulalah yang patut disyukuri dan dipuji….

Ikuti selengakapnya dan download di link dibawah, semoga bermanfa’at.

EBook Nasehat Imam Malik

Diambil dari : Maktabah Abu Salma Al Atsary

Pedoman Daurah Al-Qur’an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN DAUROH AL-QUR’AN

Oleh : Abdul Aziz Abdur Rauf – Al-Hafizh Lc

Al-Qur’an adalah sebuah kitab yang harus dibaca, bahkan sangat dianjurkan untuk dijadikan sebagai bacaan harian. Allah Subhanahu wa ta’ala. menilainya sebagai ibadah bagi siapapun yang membacanya. Pahala yang Allah berikan tidak dihitung per ayat atau per kata, melainkan per huruf, sebagaimana penielasan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam :
“Saya tidak mengatakan bahwa Alif Lam Mim itu satu huruf, namun Alif adalah satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf.”
Tidak sekedar membaca, memahami hukum tajwid yang benar, baik memanjangkan bacaan panjang, mengucapkan dengung, dan lainnya merupakan sebagus-bagus bacaan sebagaimana yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla:
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا

“Dan bacalah Al Qur’an itu dengan tartil.” (QS Al-Muzammil : 4)

Buku ini insya Allah dapat memudahkan kita untuk mempelajari cara membaca Al-Qur’an yang baik dan benar. Jenis buku yang wajib dimiliki dan dipelajari bagi kita dan keluarga.

Download Pedoman Daurah Al-Qur’an

_______________
Pada beli bukunya yuuuk..!

Menyingkap Kesesatan Aqidah Syi’ah

Menyingkap Kesesatan Aqidah Syi’ah

Judul asli: Min ‘Aqoidisy Syi’ah
Penulis: Syaikh Abdullah bin Muhammad as-Salafi
Alih Bahasa: Abu Salman
Muraja’ah: Abu Qudamah
Sumber: Islamic Center Mu’adz ibn Jabal (ICM) Kendari
Buku ini oleh penulis disusun karena beberapa alasan, diantaranya karena aktivitas gerakan Rafidhah yang semakin gencar dalam mendakwahkan ajaran mereka dan besarnya bahaya sekte ini terhadap agama Islam, apalagi mayoritas umat Islam masih awam tetang bahaya sekte ini.
Buku ini merupakan penjelasan mengenai kesesatan dan penyimpangan aqidah syi’ah, kemusyirkan-kemusyikan yang terdapat di dalamnya, serta sikap mereka yang berlebih-lebihan dalam mengangungkan imam mereka. Di dalamnya juga terdapat pembahasan mengenai sejarah munculnya dan penamaan Rafidhah serta perkara-perkara pokok aqidah mereka.
Di bagian akhir penulis merekomendasikan buku-buku yang perlu dibaca bagi anda yang ingin melakukan bantahan terhadap Syi’ah.
%d bloggers like this: