Akhirnya Mereka Lari Dari Neraka

Akhirnya Mereka Lari Dari Neraka

Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan agama serta keyakinan batil mereka, lalu Allah Subhanahu wa ta’ala menerangi hati dan akal mereka dengan cahaya Islam, sehingga mereka pun segera menyambut agama ini, menjadikannya sebagai jalan hidup.

Dengan itu, mereka telah mengorbankan segala yang dimiliki berupa keluarga, harta. Popularity, status sosial,keinginan dan lain-lainnya. Seterusnya, mereka meluangkan waktu untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta’ala dan membebaskan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Dalam hal itu, mereka hanya mengharapkan pahala di sisi Allah,bercita-cita agar Allah Subhanahu wa ta’ala memperbaharui generasi muda muslim melalui diri mereka dan agar mereka menjadi sebab kepada kebahagiaan umat manusia serta menyelamatkannya dari cengkaman kekufuran, khurafat dan kesesatan. Continue reading

%d bloggers like this: