Sebuah Catatan : “Mutiara Nasihat”

Berbahagialah…

Oleh : Ukhtuna Shofiyyah Khairunnisa

Berbahagialah wahai salafiyin…..

Berbahagialah Wahai Salafiyin……

Wahai Salafiyin Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mendahulukan ucapan Allah dan Rasul daripada ucapan selain keduanya, Maka Berbahagialah kalian..…

Ya Berbahagialah kalian… , Kenapa Tidak? Karena kalian adalah orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah Shallallaahu alaihi wa sallam dan jalan para sahabatnya, yang menyandarkan pada Al Qur’an dan As Sunnah dengan pemahaman salafus shalih yaitu pemahaman generasi pertama umat ini dari kalangan shahabat, tabi’in dan generasi setelah mereka. Continue reading

Refleksi Kehidupan Salafusoleh Dalam Berinteraksi Dengan Ayat-ayat al-Quran

Refleksi Kehidupan Salafush sholeh Dalam Berinteraksi Dengan Ayat-ayat al-Quran


﴿ مُلح الآيات القرآنية في حياة سلفنا العملية

Oleh :Imâd Hasan Abu al-‘Ainain

Sungguh generasi pendahulu kita dengan sadar telah menikmati sensasi ayat-ayat al-Quran dan sunah Nabi. Mereka mengamalkannya dalam praktek keseharian. Kehidupan di luar masjid tidak membuat mereka tidak menjalankannya. Mereka tidak memisahkan dan menjadikan aktivitas kehidupan amaliah (duniawi) sebagai satu sisi dan agama pada sisi yang lain, tetapi keduanya saling melengkapi. Interaksi mereka dengan ayat-ayat qurâni dan sunah nawabi nampak dalam aktivitas gerak dan diam mereka. Continue reading

EBOOK : DO’A DAN DZIKIR PILIHAN

Judul: DO’A DAN DZIKIR PILIHAN


Karya : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz Rohimahullah

Penterjemah : Abu Ibrahim Suwito

Editor : Fir’adi Nashruddin Abu Ja’far – Erwandi Tirmizi – Mohammad Muinuddin Bashri – Muhammadun Abdul Hamid

Terbitan : Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah

Diskripsi Singkat: DO’A DAN DZIKIR PILIHAN: Doa adalah perisai dan senjata orang muslim maka doa merupakan suatu hal yang penting bagi setiap muslim, dalam buku ini disebutkan beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah saw yang dapat kita baca agar lisan kita senantiasa berzikir dan selalu ingat kepada Allah

Link  : http://www.islamhouse.com/p/70863

1. DO'#039;A DAN DZIKIR PILIHAN.pdf DO’A DAN DZIKIR PILIHAN  332 KB Download Materi: DO'#039;A DAN DZIKIR PILIHAN.pdf : DO'#039;A DAN DZIKIR PILIHAN.pdf
2. DO'#039;A DAN DZIKIR PILIHAN.doc DO’A DAN DZIKIR PILIHAN  1.4 MB Download Materi: DO'#039;A DAN DZIKIR PILIHAN.doc : DO'#039;A DAN DZIKIR PILIHAN.doc
%d bloggers like this: