Mengenal Ahlul Bait Nabi Shallallahu alaihi wa sallam

Mengenal Ahlul Bait Nabi Shallallahu alaihi wa sallam

Oleh : Ahmad Khamidin As-Sidawy 

Di antara bukti keimanan seseorang muslim adalah mencintai ahlul bait Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, karena mencintai ahlul bait merupakan pilar kesempurnaan iman seorang muslim. Hal ini sebagaimana telah disebutkan pada artikel pengantar mengenai sikap ahlus sunnah terhadap ahlul bait. Untuk itu, mari kita kenali apa itu ahlul bait Rasulullah Shallallaahu alaihi wa sallam dan siapa saja mereka. Continue reading

Ahlul-Bait Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam

Ahlul-Bait Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam

Oleh : Abu Al-Jauzaa’ 

Pembahasan Ahlul-Bait menjadi pembahasan yang cukup penting untuk dikupas, karena ada di antara kaum muslimin yang berlebih-lebihan dalam mencintai seperti Syi’ah Rafidlah, dan di antara mereka ada yang berlebih-lebihan dalam membenci dan memusuhi seperti Nawaashib. Adapun golongan pertengahan di antara dua sisi ekstrim tersebut adalah Ahlus-Sunnah. Ahlus-Sunnah adalah ahlul-wasath. Mereka mencintai Ahlul-Bait menurut apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Continue reading

Hidayah Mendatangkan Hidayah, Kesesatan Mendatangkan Kesesatan

Hidayah Mendatangkan Hidayah, Kesesatan Mendatangkan Kesesatan

Penulis: Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah rohimahullah

Terulang-ulang dalam Al-Qur’an dijadikannya amalan yang ada pada qalbu dan anggota badan sebagai sebab hidayah atau sebab kesesatan. Sehingga pada qalbu dan anggota badan ini terdapat amalan-amalan yang membuahkan datangnya petunjuk, layaknya hubungan sebab dan musababnya. Demikian pula kesesatan.

Amal kebaikan membuahkan hidayah. Seiring bertambahnya amal kebaikan maka hidayah pun akan meningkat. Sementara amal kejahatan sebaliknya. Continue reading

Download EBook : Kumpulan Majalah Al Fatawa

Download EBook : Kumpulan Majalah Al Fatawa


FatawaVol1No01

FatawaVol1No02 Continue reading

%d bloggers like this: