Pemalsuan Perkataan Al-Imam Malik rahimahullah ( Bantahan terhadap tipu daya abu salafy cs)

Pemalsuan Perkataan Al-Imam Malik rahimahullah ( Bantahan terhadap tipu daya abu salafy cs)

Oleh : Abu Al-Jauzaa’

Ada seseorang yang menamakan dirinya sebagai Abu Salafy yang mengatakan bahwa Wahaby-Salafy (yang kemudian ia sebut sebagai Mujassimah – sebagaimana kebiasannya) telah berdusta atas nama Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Berikut perkataannya sebagaimana yang tertera di http://abusalafy.wordpress.com/2008/05/19/kaum-wahhabiyah-mujassimah-memalsu-atas-nama-salaf-2/ :

Kaum Mujassimah Berbohong Atas Nama Imam Malik

Selain memalsu atas nama Abu Hanifah, kaum Mujassimah juga memalsu atas nama Imam Malik.

Mereka mangatakan bahwa Imam Malik berkata:

الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.

“Istiwâ’ sudah diketahui, kaif (cara/bentuk) tidak diketahui, beriman kepadanya adalah wajib dan bertanya tentangnya adalah bid’ah.” Continue reading

Di Manakah Allah (7), Tauhid Tidaklah Sah Sampai Meyakini Allah di Atas Langit (Sebuah bantahan dari tipu daya “abu salafi cs ”)

Di Manakah Allah (7), Tauhid Tidaklah Sah Sampai Meyakini Allah di Atas Langit (Sebuah bantahan dari tipu daya “abu salafi cs ”)

Segala puji bagi Allah, Yang Menetap Tinggi Di Atas ‘Arsy-Nya, yang memiliki aswa’ dan shifat yang sempurna nan maha mulia. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman.

Para pembaca  mudah-mudahan masih mengingat pembahasan kita mengenai “Di manakah Allah?” Sudah sebulan lebih kami tidak melanjutkan pembahasan tersebut dikarenakan kesibukan mengurus artikel lainnya. Dengan meminta pertolongan Allah Ta’ala, kami akan melanjutkan pembahasan tersebut.

Saat ini kami akan memaparkan perkataan ulama pada thobaqoh lainnya (para ulama yang hidup sekitar tahun 200 H) seperti Imam Al Bukhari yang kami sarikan dari kitab Al ‘Uluw lil ‘Aliyyil Ghoffar –karya Adz Dzahabi-. Semoga bermanfaat. Continue reading

Di Manakah Allah (6), Ilmu Allah Di Mana-Mana, Bukan Dzat Allah (Sebuah bantahan dari tipu daya “abu salafi cs ”)

Di Manakah Allah (6), Ilmu Allah Di Mana-Mana, Bukan Dzat Allah (Sebuah bantahan dari tipu daya “abu salafi cs ”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segala puji bagi Allah, Yang Menetap Tinggi Di Atas ‘Arsy-Nya. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan kali ini, kami masih melanjutkan perkataan ulama masa silam mengenai di manakah Allah.

Pembahasan ini memang cukup panjang. Namun ini semua kami torehkan dalam beberapa tulisan agar semakin memperjelas manakah aqidah yang mesti diyakini oleh seorang muslim dengan benar. Dari perkataan ulama masa silam yang akan kami sebutkan,  pembaca dapat menilai di manakah letak kekeliruan abu salafy cs yang menyatakan dengan bahwa Allah tidak di langit. Yang jelas aqidah yang beliau usung adalah aqidah orang-orang sesat di masa silam yaitu dari kalangan Jahmiyah, lalu beliau hidupkan kembali.

Semoga tulisan kali ini pun dapat membongkar kedok Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti pemahaman menyimpang tersebut. Ya Allah, berilah kemudahan dan tolonglah kami. Continue reading

Di Manakah Allah (5), Siapa yang Tidak Meyakini Allah Di Atas Langit, Dialah Jahmiyah (Sebuah bantahan dari tipu daya “abu salafi cs ”)

Di Manakah Allah (5), Siapa yang Tidak Meyakini Allah Di Atas Langit, Dialah Jahmiyah (Sebuah bantahan dari tipu daya “abu salafi cs ”)

Alhamdulillah wa shalaatu wa salaamu ‘ala Rasulillah wa ‘ala aalihi wa shohbihi ajma’in.

Perlu diketahui bahwa syubhat atau berbagai kerancuan dari Abu Salafy cs yang menyatakan kebenciannya pada dakwah Ahlus Sunnah Salafiyah sebenarnya hanyalah warisan dari pemahaman aliran sesat Jahmiyah, akar dari pemahaman mereka.

Para ulama secara tegas mewanti-wanti pemikiran sesat tersebut. Sampai-sampai Adz Dzahabi dalam kitabnya Al ‘Uluw lil ‘Aliyyil Ghoffar membawakan berbagai perkataan ulama masa silam yang jelas-jelas menyatakan bahayanya pemikiran Jahmiyah.

Itulah yang akan kami nukil dalam posting kali ini dan posting selanjutnya. Adz Dzahabi menyebutkan perkataan ulama besar tersebut untuk membantah perkataan Jahmiyah dan orang-orang yang mengikutinya, di mana mereka tidak meyakini Allah di atas langit, dan tidak meyakini Allah menetap tinggi di atas ‘Arsy-Nya. Continue reading

DIMANAKAH ALLAH (4) ,, EMPAT IMAM MADZHAB SEPAKAT BAHWA ALLAH BERADA DI ATAS LANGIT (Sebuah bantahan dari tipu daya “abu salafi cs ”)

DIMANAKAH ALLAH (4) ,, EMPAT IMAM MADZHAB SEPAKAT BAHWA ALLAH BERADA DI ATAS LANGIT (Sebuah bantahan dari tipu daya “abu salafi cs ”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alhamdulillah wa shalaatu wa salaamu ‘ala Rasulillah wa ‘ala aalihi wa shohbihi ajma’in.

Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembuktian mengenai aqidah Allah berada di atas langit, di atas seluruh makhluk-Nya. Yang kita utarakan nanti adalah perkataan empat imam madzhab mengenai ideologi tersebut.

Kita dapat saksikan bahwa empat imam madzhab sepakat dalam hal ini dan orang-orang semacam abusalafy yang menganut aqidah Jahmiyah yang melenceng jauh dari aqidah mereka-mereka ini. Semoga Allah senantiasa memberi taufik. Continue reading

DIMANAKAH ALLAH (3) , PARA SAHABAT DAN TABI’IN MENYATAKAN ALLAH DI ATAS SELURUH MAKHLUK-NYA (* Sebuah bantahan dari tipu daya “abu salafi cs ”)

DIMANAKAH ALLAH (3) , PARA SAHABAT DAN TABI’IN MENYATAKAN ALLAH DI ATAS SELURUH MAKHLUK-NYA (*Sebuah bantahan dari tipu daya “abu salafi cs ”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alhamdulillah wa shalaatu wa salaamu ‘ala Rasulillah wa ‘ala aalihi wa shohbihi ajma’in.

Dalam serial pertama kami telah mengupas sedikit mengenai keyakinan terhadap nama dan sifat Allah. Dalam serial kedua kami melanjutkan pembuktian mengenai keberadaan Allah di atas seluruh makhluk-Nya.

Sedangkan dalam serial ketiga ini kami akan membuktikan melalui atsar para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para tabi’in mengenai keberadaan Allah di atas seluruh makhluk-Nya yang menjadi keyakinan yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Semoga pembahasan ini dapat membuka hati abusalafy dan orang-orang semisalnya yang masih meragukan keberadaan Allah di atas seluruh makhluk-Nya. Continue reading

DIMANAKAH ALLAH (2) , 1000 DALIL MENUNJUKKAN ALLAH DI ATAS SELURUH MAKHLUKNYA (*Sebuah bantahan dari tipu daya “abu salafi cs ”)

DIMANAKAH ALLAH (2) , 1000 DALIL MENUNJUKKAN ALLAH DI ATAS SELURUH MAKHLUKNYA (*Sebuah bantahan dari tipu daya “abu salafi cs ”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alhamdulillah wa shalaatu wa salaamu ‘ala Rosulillah wa ‘ala aalihi wa shohbihi ajma’in wa man tabi’ahum bi ihsaanin ilaa yaumid diin.

Saat ini, kami akan tunjukkan berbagai dalil yang menyatakan bahwa Allah berada di atas seluruh makhluk-Nya sebagai sanggahan untuk abusalafy yang  masih meragukan keyakinan semacam ini. Ya Robbi, a’in ‘ala naili ridhoka (Wahai Rabbku, tolonglah aku untuk menggapai ridho-Mu).

Ulama Besar Syafi’iyah Menyatakan Ada 1000 Dalil

Mengapa banyak yang mengaku sebagai Syafi’iyah malah jauh dari aqidah yang dipegang oleh ulama Syafi’iyah. Coba perhatikan nukilan Ahmad bin Abdul Halim Al Haroni berikut.

قَالَ بَعْضُ أَكَابِرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : فِي الْقُرْآنِ ” أَلْفُ دَلِيلٍ ” أَوْ أَزْيَدُ : تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالٍ عَلَى الْخَلْقِ وَأَنَّهُ فَوْقَ عِبَادِهِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : فِيهِ ” ثَلَاثُمِائَةِ ” دَلِيلٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

“Sebagian ulama besar Syafi’iyah mengatakan bahwa dalam Al Qur’an ada 1000 dalil atau lebih yang menunjukkan Allah itu berada di ketinggian di atas seluruh makhluk-Nya. Dan sebagian mereka lagi mengatakan ada 300 dalil yang menunjukkan hal ini.”[1] Continue reading

DIMANAKAH ALLAH(1) , KEYAKINAN YANG BENAR MENGENAI SIFAT ALLAH ( Sebuah bantahan dari tipu daya “abu salafi cs ” )

DIMANAKAH  ALLAH(1) , KEYAKINAN YANG BENAR MENGENAI SIFAT ALLAH (* Sebuah bantahan dari tipu daya “abu salafi cs ” )

Alhamdulillah wa shalaatu wa salaamu ‘ala Rosulillah wa ‘ala aalihi wa shohbihi wa man tabi’ahum bi ihsaanin ilaa yaumid diin.

Saat ini, alhamdulillah dakwah semakin tersebar luas di dunia maya. Website dakwah pun semakin menjamur. Ini adalah sesuatu yang patut disyukuri. Di samping itu dakwah kepada kepahaman menyimpang pun juga semakin tersebar. Yang terakhir ini pun sangat menyedihkan. Orang awam yang asal fitrohnya bersih akhirnya ternodai dengan berbagai macam kotoran syubhat (pemikiran sesat) yang membutakan hati. Di antaranya adalah beberapa syubhat yang dibawakan oleh para blogger anti salafi, yang menamakan blognya dengan sebutan abusalafy. Continue reading

Mengungkap Tipu Muslihat Abu Salafy CS

Mengungkap Tipu Muslihat Abu Salafy CS

mengungkap tipu muslihat abu salafy

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam.

Sungguh merinding tatkala membaca tulisan-tulisan tentang dimana Allah yang ditulis oleh Abu Salafy dan pemilik blog salafytobat. Karena tulisan-tulisan mereka penuh dengan tuduhan-tuduhan serta manipulasi fakta yang ada. Ternyata mulut-mulut mereka sangatlah kotor. Cercaan dan makian memenuhi tulisan-tulisan kedua orang ini yang pada hakekatnya mereka berdua takut menunjukkan hakekat mereka berdua. Begitulah kalau seseorang merasa berdosa dan bersalah takut ketahuan batang hidungnya. Allahul Musta’aan. Continue reading

%d bloggers like this: