Kayfiatu Da’watu ila at-Tauhid ( Bagaimana Berdakwah kepada Tauhid )

Kayfiatu Da’watu ila at-Tauhid 

Oleh :  Syaikh Shalih Ibnu Abdil Aziz Al-Syaikh 

Sesungguhnya  segala  puji  bagi  Allah,  kami  memuji-Nya,  meminta pertolongan  dan  memohon  ampun  kepada-Nya.  Dan  kami  berlindung  kepada-Nya  dari  kejahatan  diri-diri  kami  dan  kejahatan  perbuatan  kami.  Barangsiapa yang  ditunjuki  oleh  Allah,  tidak  ada  yang  dapat  menyesatkannya,  dan barangsiapa  disesatkan-Nya, tidak  ada  yang  dapat  menunjukinya. Saya  bersaksi bahwa  tidak  ada  yang  patut  diibadahi  kecuali  Allah,  tidak  ada  sekutu  bagi-Nya. 

Dan  saya  bersaksi  bahwa  Muhammad  adalah  Hamba  dan  Rasul-Nya.  Semoga shalawat  dan  salam  tercurah  kepadanya  dan  para  sahabatnya  dan  orang-orang yang mengikuti mereka. 

Amma ba’du:  Continue reading

%d bloggers like this: