Haus Kekuasaan‏

Haus Kekuasaan‏

Lain dulu lain sekarang. Mungkin ungkapan ini cocok dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini. Mereka telah terhempas jauh dari tuntunan Allah -Ta’ala-, dan Rasul-Nya -Shallallahu alaihi wa sallam- . Besarnya gelombang syahwat dan syubhat membuat mereka terpisah jauh dari panutan mereka yaitu para sahabat nabi -Shallallahu alaihi wa sallam- dan para shalafush shaleh. Mereka beraqidah, bukan dengan aqidah Nabi -Shollallahu ‘alaihi wasallam- dan para sahabatnya. Mereka beribadah, bukan dengan ibadah yang dicontohkan oleh Nabi -Shollallahu ‘alaihi wasallam- dan para sahabatnya. Mereka bermu’amalah, bukan dengan mu’amalah Nabi -Shallallahu ‘alaihi wa sallam- , dan para sahabat. Akhirnya, Allah Ta’ala membiarkan mereka memilih jalannya sendiri dan memalingkan mereka dari kebenaran, kemana mereka mau berpaling sebagai hukuman kepada mereka atas kedurhakaannya kepada Rasulullah -Shollallahu ‘alaihi wasallam-, dan akibat mereka tidak mau mengikuti jalannya para sahabat. Continue reading

WASIAT ALl BIN ABU THALIB KEPADA KUMAIL BIN ZIYAD BIN NAHIK AN-NAKHA’I

WASIAT ALl BIN ABU THALIB KEPADA KUMAIL BIN ZIYAD BIN NAHIK AN-NAKHA’I  

KumaiL bin Zayyad An-Nakhai berkata, bahwa Ali bin Abu ThaLib Radhiyallahu Anhu menggandeng tanganku kemudian mengajakku keluar ke arah dataran tinggi. Ketika kami telah berada di tempat yang tinggi, Ali bin Abu ThaLib duduk kemudian menarik nafas panjang. Ia berkata, “Hai Kumail bin Zayyad. sesungguhnya hati adalah wadah, dan hati yang paling baik lalah hati yang paling sadar. Jagalah apa yang saya katakan kepadamu”.  

Manusia itu terbagi ke dalam tiga kelompok; Ulama Rabbani , penuntut ilmu di atas Jalan keselamatan, dan orang-orang jelata pengikut semua penyeru. Kelompok terakhir miring bersama dengan hembusan angin, tidak bersinar dengan cahaya ilmu dan tidak bersandar pada tiang yang kokoh. 

ILmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjagamu, sedang engkau menjaga harta. Ilmu berkembang biak dengan diamalkan, sedang harta berkurang dengan infak, dan mencintai Ilmu adalah agama. Continue reading

%d bloggers like this: