Apakah Anda Ingin Bahagia?

Apakah Anda Ingin Bahagia? 

Oleh Ustadz Agus Timar  Abu Zubair Hawaary Lc

Apakah Anda ingin bahagia ?

Semua ingin bahagia

Bahagia di dunia dan akhirat

Tetapi,  bagaimana kan mencapai bahagia bila dayung tak berkayuh

Atau bahtera berlayar di daratan kering.

Saudaraku .. buka hati sebelum membuka mata dan telinga

Bacalah seksama, berikut ini beberapa sebab-sebab yang mendatangkan kebahagian dunia dan akhirat,

1.       Beriman kepada Allah Ta’ala dan beramal sholeh.

2.       Iman kepada Qodho dan Qodhor yang baik maupun buruk.

3.       Ilmu syar’i.

4.       Memperbanyak dzikrullah dan qiroatul quran.

5.       Bersih dan sucikan hati  dari penyakit.

6.       Berbuat baik kepada manusia.

7.       Melihat orang yang dibawahmu dalam urusan dunia dan orang yang di atasmu dalam urusan akhirat.

8.       Pendek angan-angan dan impian di dunia dan tidak menggantungkan hati ke dunia serta bersiap-siap untuk kematian.

9.       Yakini bahwasanya kebahagian seorang mukmin yang hakiki adalah di akhirat bukan di dunia.

10.   Berteman dengan orang yang sholeh.

11.   Ketahuilah, bahwasanya gangguan manusia terhadapmu adalah baik bagimu dan buruk bagi mereka.

12.   Kata-kata yang baik, dan membalak keburukan dengan kebaikan.

13.   Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dan memperbanyak do’a. (Ma’lumaat Jami’ah Qoyyimah hal. (12).

Semoga Allah Ta’ala melimpahkan kepada kita kebaikan dan kebahagian di dunia dan akhirat, amin.

Muhibbukum

Abuz Zubair Hawaary

http://abuzubair.net/?cat=7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: