Apakah Anda Ingin Bahagia?

Apakah Anda Ingin Bahagia? 

Oleh Ustadz Agus Timar  Abu Zubair Hawaary Lc

Apakah Anda ingin bahagia ?

Semua ingin bahagia

Bahagia di dunia dan akhirat

Tetapi,  bagaimana kan mencapai bahagia bila dayung tak berkayuh

Atau bahtera berlayar di daratan kering.

Saudaraku .. buka hati sebelum membuka mata dan telinga

Bacalah seksama, berikut ini beberapa sebab-sebab yang mendatangkan kebahagian dunia dan akhirat,

1.       Beriman kepada Allah Ta’ala dan beramal sholeh.

2.       Iman kepada Qodho dan Qodhor yang baik maupun buruk.

3.       Ilmu syar’i.

4.       Memperbanyak dzikrullah dan qiroatul quran.

5.       Bersih dan sucikan hati  dari penyakit.

6.       Berbuat baik kepada manusia.

7.       Melihat orang yang dibawahmu dalam urusan dunia dan orang yang di atasmu dalam urusan akhirat.

8.       Pendek angan-angan dan impian di dunia dan tidak menggantungkan hati ke dunia serta bersiap-siap untuk kematian.

9.       Yakini bahwasanya kebahagian seorang mukmin yang hakiki adalah di akhirat bukan di dunia.

10.   Berteman dengan orang yang sholeh.

11.   Ketahuilah, bahwasanya gangguan manusia terhadapmu adalah baik bagimu dan buruk bagi mereka.

12.   Kata-kata yang baik, dan membalak keburukan dengan kebaikan.

13.   Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dan memperbanyak do’a. (Ma’lumaat Jami’ah Qoyyimah hal. (12).

Semoga Allah Ta’ala melimpahkan kepada kita kebaikan dan kebahagian di dunia dan akhirat, amin.

Muhibbukum

Abuz Zubair Hawaary

http://abuzubair.net/?cat=7

Makkah dan Madinah Bukan Cakupan Daarul-Kufur

Makkah dan Madinah Bukan Cakupan Daarul-Kufur

Oleh : Al akh Abu Al-Jauzaa’ 

Tanya : Saya pernah membaca bahwa ada sebagian orang mengatakan bahwa Makkah dan Madinah itu termasuk cakupan Daarul-Kafir. Apakah ini benar ?

Jawab : Perkataan tersebut adalah tidak benar. Telah tetap dalam dalil-dalil dan penjelasan para ulama bahwa Makkah dan Madinah adalah Daarul-Islam – bukan Daarul-Kufur – hingga menjelang hari kiamat kelak.

عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن إبراهيم حرّم مكّة ودعا لها، وحرّمْتُ المدينة كما حرم إبراهيم مكة…

”Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram dan mendoakannya, sementara aku menjadikan Madinah sebagai tanah haram sebagaimana Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tanah haram…” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari no. 2129 dan Muslim no. 1360]. Continue reading

Darul Islam dan Darul Kufur

Darul Islam dan Darul Kufur 

lstilah Darul Islam dan Darul Kufur begitu sering terdengar dan para aktivis gerakan Islam, bahkan dua kalimat ini adalah kalimat wajib yang harus diketahui setiap pengikut gerakan mereka, Mereka sebarkan doktrin bahwa negeri tempat mereka tinggal adalah Darul Kufur, sehingga mereka, mewajibkan atas setiap pengikut mereka untuk berjuang menegakkan negeri Islam impian mereka. Mereka klaim negeri yang mereka tempati adalah Darul Kufur dalam keadaan syi’ar-syi’ar Islam seperti shalat dan Jama’ah masih ditegàkkan.

Yang lebih parah lagi adalah pemahaman mereka berikutnya, yaitu bahwa di Darul Kufur hokum hukum Islam tidak berlaku, sehingga dengan seenaknya mereka melanggar syari’at-syari’at Islam, membunuh, mencuri, dan merampok dengan alasan hukum Islam belum berlaku sebelum tegak khilafah Islamiyyah “ala mereka!”, bahkan ada dari mereka yang tidak shalat Jum’at dan Jama’ah dengan alasan hal itu tidak wajib sebelum berdiririya Darul Islam. Continue reading

%d bloggers like this: