ISLAM BUKAN AGAMA KEKERASAN (Menolak Tuduhan Terorisme Terhadap Islam)

 

teror 

Oleh Nahâr bin ‘Abdur Rahmân bin Nahâr al-‘Utaiby

MUKADDIMAH

Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Dien al-Islam sebagai dien rahmat (kasih sayang) bahkan terhadap binatang sekalipun dan melarang para hamba-Nya berbuat zhalim dan permusuhan. Shalawat dan salam atas orang yang diutus Allah sebagai rahmat bagi sekalian alam, yaitu Nabi kita, Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.

Selanjutnya, pada beberapa hari ini terjadi fenomena peledakan dan pembunuhan terhadap umat non Muslim baik di negeri mereka maupun di negara Islam, pembunuhan terhadap kaum Muslimin yang bersama mereka dan para aparat keamanan kaum Muslimin. Para pelaku tersebut terkadang berkeyakinan bahwa hal tersebut berasal dari ajaran Islam dan bahwa orang yang mati dalam misi tersebut termasuk syahid. Lalu, apakah benar perbuatan tersebut berasal dari ajaran Islam? apakah orang yang bunuh diri di dalam mem-bunuh para aparat keamanan, membunuh umat non Muslim dan orang-orang Islam yang bersama mereka dianggap sebagai syahid? Ataukah dia telah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan? Continue reading

Meluruskan Pemahaman Jihad

Meluruskan Pemahaman Jihadislam

oleh Ustadz Abu Qotadah Al-Atsary (Pimpinan Ponpes Ihya’ As-Sunnah, Tasikmalaya)

Jihad adalah merupakan puncak kekuatan dan kemulian Islam; Orang yang melaksanakan jihad akan menempati kedudukan yang tinggi di surga sebagaimana dia juga tinggi kedudukannya di dunia. Maka Nabi sebagai panutan kita telah menyerpurnakan jihadnya. Continue reading

Salah kaprah dalam jihad, membikin bencana atas ummat

Salah kaprah dalam jihad, membikin bencana atas ummat 

Penulis: Al Ustadz Abu Ubaidah Syafruddin bomb

“Pokok pangkal dari urusan ini adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncaknya yang tertinggi adalah jihad.” [Isyarat kepada hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari shahabat Mu’adz bin Jabal radhiallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Maukah aku beritahukan kepadamu tentang pokok pangkal dari semua urusan, tiangnya dan puncaknya yang tertinggi?” Aku berkata: “Ya, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “Pokok pangkal dari urusan ini adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya yang tertinggi adalah jihad.” (HR. At-Tirmidzi dan beliau mengatakan: “Hadits hasan shahih.”)] 

Banyak manusia memandang amalan jihad tanpa dilandasi ilmu hingga menyebabkan banyak kekeliruan dan menambah peliknya persoalan. Yang paling parah adalah munculnya penyimpangan yang demikian jauh dari pengertian sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama.  Continue reading

Meluruskan Pemahaman Salah Tentang Jihad

Meluruskan Pemahaman Salah Tentang Jihad 

jihad bil ilmi

(Makalah Kajian Umum “Jihad vs Terorisme” Ahad 18 Desember 2005 Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta) 

Penulis: Ustadz Ahmad Zainal Abidin bin Syamsuddin 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud, katanya: “Rasulullah menorehkan sebuah garis di atas tanah dengan jarinya, lalu berkata: ‘ini adalah jalan Allah yang lurus.’ Kemudian beliau menorehkan pula garis yang menyimpang ke kiri dan kanan garis pertama tadi, lalu katanya pula: ‘Dan garis yang ini, tak lain adalah jalan setan kearah mana ia mengajak manusia melaluinya.’ Selanjutnya beliau membacakan ayat: ‘Dan sesungguhnya inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah ia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (lain selain itu)’…” (QS. al-An’am, 6:153) (HR. Ahmad) Continue reading

Seputar Issu Terorisme

Seputar Issu Terorisme bomb2

Oleh Syaikh Ali bin Hasan bin Ali Al-Halaby Al-Atsary 

Tema seputar irhab (terorisme) menjadi pembicaraan hangat di setiap lapisan masyarakat dan ittijahat (berbagai pihak dengan berbagai kepentingannya). Setiap Negara memperbincangkannya, baik negara Islam atau bukan. Semua orang juga berbicara tentang irhab. (Begitu pula) orang-orang Islam dan non-muslim, anak-anak, dewasa dan wanita. Mereka semua membicarakannya. Sehingga, perlu disampaikan sebuah pernyataan yang menyejukkan dan menentramkan yang dapat menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya.  Continue reading

Penjagaan Islam Terhadap Ummat

Penjagaan Islam Terhadap UmmatMasjidAnNabawi

Keseluruhan kandungan agama Islam adalah kebaikan dan maslahat. Islam merupakan agama yang mudah, agama toleransi, agama keadilan dan persamaan, agama penuh kelembutan, cinta dan persaudaraan, agama yang mengajarkan ilmu dan amal serta menunjukkan kepada jalan yang lurus. Islam adalah agama yang sempurna dan universal, agama kejujuran dan amanah, agama kemuliaan dan kekuatan. Islam dibangun di atas dasar tauhid, sedangkan ruhnya adalah keikhlasan serta syi’arnya adalah toleransi dan persaudaraan. Continue reading

KETENTUAN DASAR DAKWAH SALAFIYAH

KETENTUAN DASAR DAKWAH SALAFIYAH beautiful-waterfalls 

Oleh : Syaikh DR. Muhammad bin Musa Alu Nashr 

Sesungguhnya dakwah Salafiyah telah mengakar kokoh dalam sejarah. Dia bukanlah dakwah yang baru lahir kemarin. Telah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahkan sejak zaman para nabi sebelumnya. Oleh karena itu, ushul dan kaidah dakwah Salafiyah tidak diambil dari akal dan ijtihad serta istihsan (anggapan baik) manusia, akan tetapi diambil dari sumbernya yang suci yaitu Al-Kitab dan As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Umat ini.  Continue reading

%d bloggers like this: